Integratie

Vroeger had elke afdeling zijn eigen systeem en moest de data in elk systeem opnieuw ingevoerd worden. Tegenwoordig wordt voor goed geïntegreerde software gekozen. Alle bedrijfsprocessen zijn met elkaar verbonden, zodat alle relevante informatie door het hele bedrijf bruikbaar is en processen inspelen op elkaar. Bijvoorbeeld: een bevestigde klant-offerte wordt automatisch een concept verkooporder. Geregistreerde project-uren zijn de basis voor een factuur.  Klant is via mail op de hoogte van de voorgang van helpdesk issues.

Belangrijk in Odoo is de aanwezigheid van honderden apps. Relatiebeheer, inkoop en verkoop, voorraad- en budgetbeheer, facturering, boekhouden, projecten, issue tracker, webshop, personeelsbeheer, productie, rapportages… Alle veel voorkomende functionaliteiten staan klaar voor implementatie, zodat de informatiestromen in uw bedrijf verbeteren. Uw relaties vormen het hart van het systeem. De modulaire opbouw zorgt ervoor dat u vervolgens het systeem naar behoefte kunt uitbouwen waarbij u met één onderdeel kunt beginnen. Eventueel kunnen nieuwe functies ontwikkeld worden om de software nog fijner op de organisatie af te stemmen en ook niet-standaard werkstromen te ondersteunen.

Samen vormen de geactiveerde modules uiteindelijk een krachtige, geïntegreerde oplossing voor uw organisatie. Van productie tot service gerichte bedrijven -en alles er tussen in- maken van Odoo gebruik. Het systeem brengt voor u trends in beeld en kan met uw organisatie mee veranderen. Odoo kan, mits goed geimplementeerd, veel voordelen bieden: efficiënter werken, actueel inzicht in de stand van zaken en kpi's, betere communicatie en kostenreductie.

Alle voordelen van op een rij:

Direct inzicht

 • Informatie wordt bewaard, gekoppeld en beheerd in één organisatiebrede, centrale gegevensbron.
 • Relaties (organisaties/individuen), groeperen m.b.v. één of meer zelf te kiezen flexibel aanpasbare “tags”.
 • Mails of andere documenten koppelen.
 • Uitgebreide zoek- en selectie-mogelijkheden.
 • ‘Full text search’ in gekoppelde bestanden en eventele andere documenten en mails op schijf.
 • Door uitgebreide rapportage mogelijkheden heeft u direct inzicht in alle actuele gegevens.
 • Uw Key Performance Indicators (KPI) te maken, bijvoorbeeld personeelsinzet t.ov budget of productiekosten t.o.v. verkoopprijs.

Toegankelijkheid en beveiliging

 • Odoo is multi-user en multi-language. Een gebruiker krijgt de schermen, en de klant de facturen, in de eigen taal.
 • Makkelijk in het gebruik en via nagenoeg elke webbrowser benaderbaar. U werkt locatie- en platformonafhankelijk.
 • Als geautoriseerd, kunnen uw relaties ook inloggen, bijvoorbeeld wanneer zij samen met u aan projecten werken.
 • De gegevens over en van u, zijn goed beveiligd.
 • Vanaf versie 9 'responsive' een Odoo pagina past zich aan het scherm van uw mobiel aan.

Blijf flexibel bij voortschrijdend inzicht

 • CRM is te combineren met alle mogelijke bedrijfsprocessen.
 • Workflow functionaliteit, om medewerkers door voorgedefinieerde processen te leiden.
 • Snelle ontwikkeling van nieuwe functies of workflow;

Koppelingen

 • Koppeling Postcode CD of de vrije postcode database om automatisch correcte adres in te vullen.
 • Geïntegreerde koppeling met een (Asterix) VOIP-centrale mogelijk.
 • Geïntegreerde koppeling met de business intelligence tool Pentaho mogelijk.
 • Geïntegreerde koppeling met documentbeheersysteem Alfresco mogelijk.
 • Mogelijkheid om gegevens uit te wisselen met andere applicaties; alle kopplingen te maken: websites, sociale media, overheidsregisters etc.
 • Standaard export mogelijkheden naar spreadsheet of .csv bestand

Implementatie en kosten

 • U betaalt geen licentiekosten
 • Een Odoo implementatie is snel
 • U zit niet vast aan één leverancier; er zijn diverse aanbieders in Nederland.